VINTERDEKK MED GODT VÅT GREP OG DRENERING ER VIKTIGE EGENSKAPER

Du er her

Finn produkter

MEST FOR PENGENE, PLUSS LITT TIL

Vinterdekk anbefales etter viktige grunnkriterier med følgende prioritet.

1) Gjennomgående drenering mot vannplaning.

2) myk nordisk gummi med mange lameller som kleber godt mot is og snø

3) Mest mulig naturgummi. Minst mulig plastgummi (fullsyntetisk gummi) som tenderer til å bli hard og glatt over tid, og som fører til mikroplast i naturen.

4) Gummiblanding(høy andel naturummi) som ikke blir hardere og glattere ved bruk - 5 års garanti.

5) God slitestyrke/levetid. Sistenevnte punkt har en sammenheng med punkt 3 og 4. 

6) Dekket må være stabilt på veien i hastigheter over 80 km/t på tunge elbiler. En rekke vinterdekk spesialistert for is kan være veldig ustabile på motorvei.

GODE VINTERDEKK MÅ HA OPTIMAL GJENNOMGÅENDE DRENERING MOT VANNPLANING

Gjennom vintersesongen opplever vi mer vann i veibanen enn om sommeren, og dessverre leveres det fortsatt vinterdekk uten gjennomgående drenering. Det er veldig energikrevende å skyve vannbølge foran dekkene, og blir hastigheten høy nok inntreffer vannplaning. Ønsker man å spare drivstoff eller strøm på bilen, så er teknisk riktige vinterdekk en anbefalt løsning for redusert energiforbruk og vannplaning. Vinterdekkene bør slippe mest mulig av vannbølgen gjennom dekket, og det oppnår man med gode dreneringskanaler. Se prinsippskisse under.

GODE VINTERDEKK I OVER 80 KM/T FOR TUNGE BILER OG ELBILER MÅ OGSÅ VÆRE RETNINGSSTABILE, BÅDE I DEKKSTAMME OG DEKKMØNSTER

Bilførere som ønsker å opprettholde gode kjøreegenskaper på vinterfritt underlag i tillegg til å ha gode nok vinteregeskaper, forstår hvor viktig det er med avstivet dekkstamme, retningsstabilt og drenerende mønster. Et isbanedekk er litt bedre på isbane, men for mange dyktige bilførere likevel lite egnet dekk på barmark. Et mykt og vinglete isbanedekk må korrigeres hele tiden på motorveien, og krever økt ''ratting'' med økende fart. Bilen blir rett og slett for vinglete. Dette er grunnlaget for at elbildekket Frigus EV Ice er er utviklet, og det blir en god oppgradering også for tunge SUV'er og sportsbiler generelt. Det kommer mange nye dimensjoner i Frigus EV Ice 3 og der hvor vi mangle dimensjonen anbefaler vi dekk med egenskaper nærmest opp til Frigus dekket. Dette er også gode anbefalinger, men uten ''prikk over i'en''.

continental-viking-contact-7-pris

PÅ SLUSH OG VÅTE VINTERVEIER ER DEKKETS EGENSKAPER TIL Å SLIPPE VANN OG SLAPS GJENNOM DEKKET AVGJØRENDE FOR SIKKERHETEN

dekk-til-elbil

FOR ØKT REKKEVIDDE OG MER SPORTSLIG ELBIL ER DENNE ARTIKKELEN ANBEFALT - FELGER TIL ELBIL -DETTE MÅ DU VITE

Artikkelen er skrevet ut i fra målinger og fysiske lover rundt emnet rotasjonsenergi. En god elbilfelg har veldig lett felgring og vekten av hele felgen er lavest mulig. 

AERODYNAMISKE FELGER - OFTE BLYTUNGE FELGER SOM SAMLER OPP TUNG GJØRMESAND INNVENDIG

Les mer om felger til elbil ved å klikke på bildet under

aerodynamiske-felger-bmw-ix

VINTERDEKK FOR ELBIL BØR HA MINST LIKE GOD DRENERING SOM SOMMERDEKK. DETTE VIKTIG FOR ENERGIFORBRUKET

De fleste i Norge kjører minst 95-99% på bar asfalt,med tidvis slaps og vann, i høye hastigheter. Det er nærmest selvforklarende at vinterdekk må ha minst samme gode dreneringen (langsgående spor og god gummi) som sommerdekk, i tillegg godt våt grep (E, C eller bedre). Alle vinterdekk med nordisk gummiblanding (myk) fungerer godt på is. Flere lameller øker grepet under enkelte forhold. Det optimale vinterdekket ser ut som et sommerdekk med langsgående drenering og retningsbestemt rullemønster, men har masse lameller og myk gummiblanding. Den myke gummiblandingen har ingen sammenheng med slitestyrke, slik som enkelte i bransjen hevder. Slitestyrken på dekk avgjøres av bindingene i gummien, og ved å tilføre den myke gummien godt (kostbart) bindemiddel, oppnår man lang levetid (god slitestyrke). God slitestyrke på dekkene redusere både gummistøv og mikroplast i naturen og drikkevannet vårt.

PIGGDEKK UTGÅR GRADVIS AV TILBUDSSORTIMENTET. DET ER GODT BEGRUNNET HER

Piggdekk har som oftest manglende drenering mot vannplaning/vannbølge og er det mest ugunstige man kan sette på en elbil, men den største utfordringen er at elbilene er tunge og piggene rives ut av dekkene når man svinger, bremser eller spinner. Eneste måte å få piggene til å sitte bedre er å benytte hardere gummi. Vi ser at en rekke piggdekk som er på veiene i dag har samme hardhet i gummien som sommerdekk, og i tillegg manglende drenering. Når piggene da er slitt bakover og/eller revet ut har man i praksis ''sommergummi'' uten drenering, og vi ser mange unødvendige trafikkulykker som konsekvens. Mindre enn 3% av bilens tyngde ligger på piggene, så de fleste forstår at det er myk vintergummi som gir friksjonen, og at naturgummidekkene beholder gummiens egenskaper bedre enn plastgummidekkene (fullsyntetisk).

PIGGDEKK MED MYK GUMMI HOLDER DÅRLIG PÅ PIGGENE. HARDERE GUMMI GRIPER DÅRLIGERE PÅ VINTERUNDERLAG

Noen produsenter har forsøkt å lage myke piggdekk, med det resultat at piggene forsvinner fort. Piggdekk blir ødelagt ved bruk på asfalt, og stort sett alle som kjører piggdekk i Norge i dag, kjører i hovedsak på asfalt. Piggdekk vil alltid gi et dårligere feste på vinterunderlag i Norden enn de beste lamelldekkene som også drenerer godt mot vannplaning og vannbølge foran dekket (som krever mye rekkevidde). Det virker som de fleste ikke får med seg at under 3% av bilens tyngde ligger på piggene, på helt nye piggdekk. Resten av friksjonen utgjøres av gummiflatene. Denne artikkelen skrives for å få kundene våre til å tenke litt rasjonelt, tenke selv, og forstå at dekktestene i realiteten reklamekampanjer, hvor sikkerhet under normal kjøring på normale vinterveier har liten fokus. Dette er ikke bra for de som rammes av trafikkulykker. Håper dette avsnittet gir en bedre forståelse for utfasingen av piggdekk.

Nedenfor ser noen enkle sammenligninger for vintergrep hvor vi tester forgjengeren til FRIGUS EV ICE 3, det gamle Nereus 806 dekket mot Nokian Hakka 8 pigg og R2 SUV piggfritt. Dette er noe de fleste kan etterprøve.

   

ENKLE MÅLINGER HVOR MAN SAMMENLIGNER ULIKE DEKKTYPER OG EGENSKAPER GIR RIKTIG INFORMASJON

Det er lite komplisert å testkjøre dekk for å måle faktisk støynivå innvendig i bilen og sammenligne dekkstøy, og rullemotstanden kan vi lese på de fleste elbiler kjørt på normal asfalt. Testkjøring for vannplaning og øvrige vinterforhold er også enkelt. Vi sammenligner dekk mot hverandre på egenskaper som er viktig for normale kjøreforhold. Alle målinger vi gjør for å skrive artiklene her på nettsidene kan hvem som helst etterprøve uten avansert utstyr.

Det mest kompliserte er å måle egenskapene på is for å sammenligne dekkene. Rundetider på isbane blir ikke riktig når samme dekk oppnår store forskjeller runde etter runde, men bakketest, tug-a-war og tilsvarende enkle øvelser gir gode indikasjoner. Ut i fra dekkmønster, gummiens friksjon og antall lameller kan vi ofte forutsi hvor gode vinteregenskaper dekkene har på vinterunderlag, og etterprøvende kjøretester viser seg å stemme veldig bra. Ingen av kriteriene som legges til grunn i våre vurderinger bygger på ''sladding'' rundt på en isbane, fordi dette er egenskaper som har liten verdi for sikkerheten under normal kjøring på normale vinterveien.

SLIK BØR DU LESE VINTERDEKK KATEGORIENE HER PÅ NETTSIDE

Nedenfor ser du kategoriene for et vinterdekk vi anbefaler og som har målbare gode egenskaper for normale norske vinterveier.

vinterdekk-merking-megahjul

Lav støy er målt med støymåler innvendig i elbil i 80 km/t, og sammenlignet med andre dekkmerker i samme dimensjon eller innenfor samme felgdiameter. Long life, medium life og short life er levetid på dekket sammenlignet mot de andre merkene med utgangspunkt i det beste vinterdekket. 5-års garanti er en solid garanti for at dekket ikke har konstruksjonsfeil, banefeil eller at gummien blir hard etter 1-2 sesongers bruk. NORDISK FRIKSJON betyr at dekket har en mykere gummiblanding og/eller masse lameller slik at dekket har gode egenskaper på is. GOOD-etiketten viser at dekket har åpent mønster med store langsgående dreneringskanaler som slipper vann og slaps gjennom dekkmønsteret i høyere hastigheter. Dette gir både meget godt våt grep og redusert risiko for vannplaning. Det er derfor mulig å ha disse egenskapene sammen med topp egenskaper for is, så lenge dekket har et godt rullemønster med god drenering. POOR for vannplaning viser at dekket mangler drenering for å motvirke vannplaning. Hardness er måltall for hardheten i gummien, målt med samme måleinstrument. Måltallet kan variere fra instrument til instrument og hvordan man måler. Vi bruker samme gummimåler for alle målinger i tillegg til å måle mange dekk for å bedre resultatgrunnlaget.

VINTERDEKK VI IKKE ANBEFALER FUNGERER OGSÅ GODT, MEN IKKE LIKE BRA SOM DE BESTE

vinterdekk-merking-megahjul-continental-vikingcontact-7-tesla-3

HIGH NOISE OG MEDIUM NOISE er målt støy innvendig i el-bil i 80 km/t, og sammenlignet med andre merker i samme dimensjon eller innenfor samme felgdiameter. SHORT LIFE betyr at dekkene slites fort i forhold til dekk som er merket LONG LIFE. NORDISK FRIKSJON er beskrevet overfor. POOR -etiketten viser at dekket ikke har langsgående drenerende mønster og/eller har et for tett mønster til at det er mulig å slippe vann gjennom kontaktflaten mot underlaget, og våt grepet blir således svært mye dårligere. Risiko for vannplaning inntreffer på relativt lave hastigheter. VARSELTREKANTEN I GULT er også en advarsel om at dekket sannsynligvis er blant de mest trafikkfarlige dekkene som kan velges, og disse er også merket med den dårligste EU-verdien (kategori G finnes ikke). Se link og les avsnitt Q9. Vinterdekk med varseltrekant har svært dårlige egenskaper på våt asfalt og slapseføre, på grunn av manglende drenering.

Disse dekkene kan derfor ha i 80 km/t over 20 meters lengre bremselengde enn vinterdekk merket med våt grep C. Har dekket i tillegg også dårlig drenering (POOR), er det sannsynlig at bremselengdeforskjellene øker eksponentsielt med økende hastigheter over 80 km/t. Det er viktig å merke seg at EU-verdien for rullemotstand er en laboratorieverdi som ofte stemmer dårlig med målt rullemotstand på bil kjørt på normal asfalt.

VI KJØRER VINTERDEKKENE I HOVEDSAK PÅ ASFALT MED OG UTEN VANN OG SLAPS, MEN OGSÅ PÅ IS

Logger man antall kilometer på snø og is i forhold til totalt utkjørt distanse for vinterdekkene, så ser man at det er vanskelig å kommer over 1% av total distanse. Likevel er det viktig at vinterdekkene er optimale for isete underlag. Med mange lameller og myk gummi oppnår man gode egenskaper for is, og med rullemønster som har store dreneringskanaler oppnår man godt våt grep, lav rullemotstand og god drenering. Mangler de gjennomgående dreneringskanalene vil vannplaning inntreffe på lavere hastigheter. Derfor er det kritisk viktig at vinterdekk ikke har mindre drenering enn sommerdekk. Se skisse lenger ned i denne artikkelen.

REKLAME-DEKKTESTENE ØKER RISIKOEN PÅ NORSKE VINTERVEIER

Man kan derfor undres litt over hvor galt det kan bli når NAF hvert år publiserer sin reklame-dekktest, som på ingen måte oppfyller normale testkrav i forhold til hvordan dekkene faktisk markedsføres. Ønsker man å øke sikkerheten for sine medlemmer så bør man sette seg inn i hvordan vinterdekkene faktisk fungerer på vei, med normal kjørestil og med normale biler, herunder elbil. Det forplikter å fremstille seg som ''dekk eksperter'' i media, og her forsømmer NAF seg på det groveste. De som har kjøpt vinterdekk etter anbefalinger fra NAF de siste 10 årene burde fått hevet kjøpet og krevd NAF for kjøpsbeløpet, på samme måte som VAG eiere i USA har fått heve sine kjøp når bilene ikke holdt hva som ble lovet. I Norge og EU har vi et svakt lovverk som skjermer oss mot ''forbrukertester'' som i realiteten er rene reklamekampanjer.

VINTERDEKK SOM BÅDE FUNGERER GODT PÅ VÅT, SLAPSETE VEI, OG SKIKKELIG VINTERUNDERLAG

Vi testkjører dekk hele året, samt at vi også har en del kunder som tester for oss og det fokuseres på egenskaper som er viktig på vei, og ikke isbane. Vi har det siste året jobbet med å finne det optimale vinterdekket som fortsatt er helt på topp når det gjelder is-egenskaper, men som øker sikkerheten betydelig på våt vei, slaps og snø. Det viser seg at vinterdekk som samme store dreneringskanaler som sommerdekk skiller seg kraftig fra de etablerte vinterdekkene i Norden, både på drenering, våt grep, rullemotstand i støy. Rundetider på isbane i en hemmelig avholdte dekktester er lite relevant i denne sammenhengen, og vi fokuserer på faktiske og målbare egenskaper. Nedenfor viser vi hva som menes med drenering mot vannplaning. Det nye elbildekket FRIGUS EV ICE 3 er utviklet for dyktig bilister som har de høyeste krav til egenskaper, og 2020 sesongen har vi kun dimensjonene til Tesla modellene, Polestar 2, Audi E-tron og Jaguar I-pace.

KJØRER DU ELBIL PÅ ''TESTVINNERDEKK'' SOM VANNPLANER OG/ELLER SITTER DÅRLIG PÅ VINTERUNDERLAG? 

Da har vi en god løsning for din el-bil. Vi har utviklet et elbildekk med hovedvekt på elbil-egenskapene. Rekkevidden er som kjent dårligst med mye vann i veien, og altfor mange ulykker skjer på grunn av vannplaning / slapsplaning. FRIGUS EV ICE 3 og Roadmarch er nye vinterdekkmerker som erstatter Nereus og Firemax, etter hvert som disse selges ut. Mykere gummi og flere lameller øker grepet på is og snø, og ytterligere forbedret drenering mot vannplaning og slaps øker sikkerheten på våt vei i høy fart. Økt drenering av vann og slaps øker også rekkevidden betydelig i forhold til vinterdekkene med manglende drenering. 

FRIGUS EV ICE 3 leveres i alle dimensjonene for Tesla model S, X, 3 og Y. Dekkene bremser bedre å våt vei med grov asfalt enn sommerdekkene som de nye Tesla modellene leveres med, og dekkene tåler sommerbruk like godt som vinterbruk. Det er ca. 1,5 til 3 dB lavere støy innvendig i bilen, målt med støymåler i 80 km/t på grov og slitt asfalt, enn de mest støysvake sommerdekkene.

FRIGUS EV ICE 3 - VINTERDEKK UTVIKLET FOR PERFORMANCE ELBILER SOM GIR DE DYKTIGESTE BILFØRERNE ØKT KJØREGLEDE

FRIGUS EV ICE 3 er utviklet for elbiler med Performance drivverk. Dekket er bygget for å opprettholde mest mulig av kjøreegenskapene fra sommerdekkene på bar asfalt, men likevel har et godt isgrep som er mer enn godt nok. 4 gjennomgående dreneringskanaler skal redusere risiko for vannplaning og det retningsbestemte dekkmønsteret skal gi maks stabilitet i høy fart. Dekkmønsteret favoriserer ikke rundbanekjøring på isbane, men kjøring på kald barmark med og uten vann/slaps, og i høy fart. Myk nordisk gummiblanding gir godt grep på is, og dekket er mykere enn Nereus NS805 som bl.a. presterte veldig godt på is og snø i forhold til både Nokian Hakka R2 og Continental VK 6. De mer kjente konkurrentene er gode på isbanekjøring, men betydelig svakere enn FRIGUS EV ICE 3 på de forholdene som dekket er optimalisert for. 

FRIGUS EV ICE 3 ER ET GRØNT NATURGUMMIDEKK MED MYE BINDEMIDDEL SOM ØKER LEVETIDEN.

Vi har uviklet FRIGUS EV dekket også med fokus på miljøet. Målsetningen er at dekket, med minst dobbel levetid, skal avgi halvparten så mye dekkstøv pr. km som konkurrentene, og i tillegg skal dette være nedbrytbar naturgummi i stedet for ikke-nedbrytbar plastgummi som havner i drikkevannet og senere i havet. Dekket kommer også direkte fra fabrikk uten noen grossistledd, som både reduserer frakt og karbonavtrykk, men også store kostnader. Dekket er definitivt dyrere å produsere enn sine konkurrenter, og når reklame (herunder reklame-dekktester) og kostbar logistikk er kuttet bort, så blir FRIGUS EV likevel et rimelige vinn-vinn valg for de dyktigste bilførerne, sikkerheten på vinterveiene, og for miljøet vårt. FRIGUS EV ICE 3 leveres selvfølgelig med fornøyd-garanti og bytterett i tillegg til 5 års garanti på gummikvaliteten ( gummien blir ikke hard og glatt ).

Frigus EV Ice 3 er vårt beste vinterdekk til Tesla modellene

INGEN VANNPLANING MED MYE VANN I VEIEN

Når man reduserer den energikrevende vannbølgen foran dekket reduserer man risiko for vannplaning, og man kan ligge mer i venstrefilen på en konfortabel måte.

REALISTISK REKKEVIDDE ETTER EPA-NORMEN. SE LINK TIL HVA ELBILENES REKKEVIDDE OPPGIS TIL I USA

https://pushevs.com/electric-car-range-efficiency-epa/

 

TAKK FOR AT DU LESTE DENNE ARTIKKELEN!

Norsk (bokmål)
Zax Wheels, upgrade your EV

Kort om oss

Safe Bil AS ble etablert i 2012 i den hensikt å utvikle programvare og kunnskapsbase for bransjen. Selskapet har en solid eierstruktur med NOK 8,0 mill. i AS kapital i tillegg til ansvarlige lån og garantier. Bedriftens formål er å tilby de mest riktige løsningene for dekk og felger, samt til konkurransedyktige priser via konfiguratoren her på nettsiden. Konfiguratoren på nettsiden er en del av XCylon som er en fullverdig bransjeløsning til forhandlere, importører og produsenter. Teamet i Safe Bil er erfarne ingeniører, økonomer og IT-spesialister i en fin miks og vi alle deltar i utviklingen av XCylon, Zax Wheels og Frigus EV programmene. Vi samler opp kunnskap og fagdata hver dag, og dette legges fortløpende inn i databasene hvor vi bygger søkbarhet for kombinasjoner av bilmodeller, bilder, artikler, felger og dekk. For hver ny dag blir nettsiden litt bedre….og varene normalt litt billigere. Høsten 2022 forventes det kraftige prisøkninger og mangel på produkter. Vi anbefaler på kjøpe nye vinterhjul og dekk så tidlig som mulig.

Åpningstider 2023

Fredrikstad 

Åpningstider Butikk / Dekkverksted:
Mandag: 08:00 -16:00
Tirsdag: 08:00 - 16:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00
 
Lørdag: STENGT
 
  • Adresse: Strykerveien 1, 1658 Torp(Fredrikstad)

Telefon Fredrikstad: 69 94 92 65
 
Oslo 
Åpningstider Butikk / Dekkverksted:
 
Mandag - torsdag: 09:00 - 17:00
Fredag 09:00 - 15:00
Lørdag: Stengt
 
Telefon butikk Oslo: 69 94 92 50
 
 
  • Adresse: Stålfjæra 25 Oslo, 0975 Oslo

 
 

Kristiansand / John Edvin Berg AS 

Åpningstider:

Torsdag: 16.00-19.00 

Lørdag: 09.00-13.00 

Verkstedets adresse: Gaupemyrheia 37, Port nr. 13 4760 Lillesand

Telefon: 91727406 

 

Kontakt oss


Butikk Fredrikstad / Dekkverksted


Butikk Oslo / Dekkverksted

All post til Safe Bil AS må sendes til Postboks 93, 1650 Sellebakk