VINTERDEKK MED GODT VÅT GREP OG DRENERING ER VIKTIGE EGENSKAPER

Du er her

Finn produkter

MEST FOR PENGENE, 5 ÅRS GARANTI PÅ GUMMIKVALITET, PLUSS LITT TIL

Vinterdekk anbefales etter viktige grunnkriterier med følgende prioritet.

1) GOOD God gjennomgående drenering mot vannplaning.

2) NORDISK FRIKSJON / HARDNESS -myk nordisk gummi med mange lameller som kleber godt mot is og snø

3) GUMMIKVALITET Høyest mulig andel naturgummi kombinert med mye bindemiddel som gir økt slitestyrke. Det reduserer tilførsen av evigvarende mikroplast til naturen.

4) 5 YEARS WARRANTY Gummiblanding(høy andel naturummi) som ikke blir hardere og glattere ved bruk - 5 års garanti. En lik garanti er basert på målinger av dekk som har vært i bruk gjennom mange år. Mange av de anbefalte piggdekkene har mye naturgummi og en gummikvalitet som er holdbar i hele dekkets levetid, selv om de ikke leveres med 5 års garanti. Vi har ikke gode nok måldata for piggdekk grunnet lite salg av piggdekk generelt.

5) LONG LIFE God slitestyrke/levetid. Sistenevnte punkt har en sammenheng med punkt 3 og 4. 

vinterdekk-merking-megahjul

ANBEFALING AV VINTERDEKK SOM ØKER SIKKERHETEN GJENNOM SESONGEN

Vannplaning, slapsplaning og is i veibanen er årsaken til de fleste situasjoner hvor man mister veigrepet om vinteren. Er det skikkelig vinterføre med snø tilpasser vi kjøringen til et krevende vinterunderlag. Is eller mye vann og slaps kommer gjerne brått på, og med for høy hastighet mister man lett veigrepet. Vann og slaps er det mest energikrevende underlaget og allerede ved 60 km/t kan slapsplaning inntreffe når energimotstanden er stor nok. For elbiler er det derfor svært viktig å gjennomgående drenering for å redusere den energikrevende bølgen foran dekket. 

VINTERDEKKTESTENE SOM MANGLER TESTGRUNNLAGENE OG JOURNALISTEN TIL NAF INNRØMMER Å HA KJØRT ''TESTENE'' SELV

Journalistene Nils Svärd -skrevet NAF/MOTOR vinterdekktesten- og Rune Korsvoll -skrevet dekktester i ELBIL24 og Dagbladet/Dinside, har sensommeren 2023 blitt avslørt i å skrive dekktester uten testgrunnlag. Svärd har skriftlig innrømmet at det er kun han selv som ''kjører'' dekktesten. Korsvoll har ikke kunnet redegjøre for hvem som har ''kjørt'' dekktesten. Vinnerdekkene som topper listene på uriktig grunnlag selges som de dyreste dekkene i markedet. Det er store penger involvert og journalistene er varslet om at forholdet blir anmeldt til myndighetene. Dokumentasjon og utdrag fra mailer med journalistene og redaksjonsansvarlige (fakta ansvarlige) vil bli publisert på vinterdekktest.no 

Det er forøvrig viktig å merke seg at dekk som hevdes å være testvinnere ikke er blant våre anbefalinger, ut i fra målinger og egenskaper som enhver selv kan måle seg frem til. Dekkmerkingen her på nettsiden advarer blant annet med gul varseltrekant for vinterdekk som mangler gjennomgående drenering, med fare for tidlig vannplaning. De samme vinterdekkene egner seg også dårlig for elbil på våt veibane med tanke på energiforbruk. Du kan være trygg på de anbefalte vinterdekkene, og disse leveres også med bytterett og de fleste også med 5 års garanti på gummikvaliteten.

NÅR  RIMELIGE DEKK HAR DE RIKTIGE EGENSKAPENE DU ØNSKER

Ulike bilmodeller, ulikt bruksområde og ulike dimensjoner. Ett dekkmønster i en bestemt dimensjon kan være veldig bra på ett bruksområde, men mindre bra på et annet. Norge er et kystland hvor vinterveiene i stor grad er saltet med vann og slaps i veibanen. De store hastighetene og de alvorlige ulykkene foregår på et slikt underlag. Derfor vektlegger vi gjennomgående drenering som viktigste egenskap for vinterdekk i tillegg til et stort antall lameller med myk gummi som gir gode isegenskaper. Vannplaning og slapsplaning oppstår plutselig, i motsetning når vi kjører på vinterveien, hvor vi er bevisst underlaget.

GODE VINTERDEKK MÅ HA OPTIMAL GJENNOMGÅENDE DRENERING MOT VANNPLANING

Gjennom vintersesongen opplever vi mer vann i veibanen enn om sommeren, og dessverre leveres det fortsatt vinterdekk uten gjennomgående drenering. Det er veldig energikrevende å skyve vannbølge foran dekkene, og blir hastigheten høy nok inntreffer vannplaning. Ønsker man å spare drivstoff eller strøm på bilen, så er teknisk riktige vinterdekk en anbefalt løsning for redusert energiforbruk og vannplaning. Vinterdekkene bør slippe mest mulig av vannbølgen gjennom dekket, og det oppnår man med gode dreneringskanaler. Se prinsippskisse under.

GODE VINTERDEKK I OVER 80 KM/T FOR TUNGE BILER OG ELBILER MÅ OGSÅ VÆRE RETNINGSSTABILE, BÅDE I DEKKSTAMME OG DEKKMØNSTER

Bilførere som ønsker å opprettholde gode kjøreegenskaper på vinterfritt underlag i tillegg til å ha gode nok vinteregeskaper, forstår hvor viktig det er med avstivet dekkstamme, retningsstabilt og drenerende mønster. Et isbanedekk er litt bedre på isbane, men for mange dyktige bilførere likevel lite egnet dekk på barmark. Et mykt og vinglete isbanedekk må korrigeres hele tiden på motorveien, og krever økt ''ratting'' med økende fart. Bilen blir rett og slett for vinglete. Dette er grunnlaget for at elbildekket Frigus EV Ice er er utviklet, og det blir en god oppgradering også for tunge SUV'er og sportsbiler generelt. Det kommer mange nye dimensjoner i Frigus EV Ice 3 og der hvor vi mangle dimensjonen anbefaler vi dekk med egenskaper nærmest opp til Frigus dekket. Dette er også gode anbefalinger, men uten ''prikk over i'en''.

continental-viking-contact-7-pris

PÅ SLUSH OG VÅTE VINTERVEIER ER DEKKETS EGENSKAPER TIL Å SLIPPE VANN OG SLAPS GJENNOM DEKKET AVGJØRENDE FOR SIKKERHETEN

dekk-til-elbil

FOR ØKT REKKEVIDDE OG MER SPORTSLIG ELBIL ER DENNE ARTIKKELEN ANBEFALT - FELGER TIL ELBIL -DETTE MÅ DU VITE

Artikkelen er skrevet ut i fra målinger og fysiske lover rundt emnet rotasjonsenergi. En god elbilfelg har veldig lett felgring og vekten av hele felgen er lavest mulig. 

TETTE AEROFELGER HAR LITEN GEVINST UNDER 120 KM/T, OG SAMLER GJØRMESAND I BAKHJULENE PÅ VINTERVEIER

Les mer om felger til elbil ved å klikke på bildet under

aerodynamiske-felger-bmw-ix

VINTERDEKK FOR ELBIL BØR HA MINST LIKE GOD DRENERING SOM SOMMERDEKK. DETTE VIKTIG FOR ENERGIFORBRUKET

De fleste i Norge kjører minst 95-99% på bar asfalt,med tidvis slaps og vann, i høye hastigheter. Det er nærmest selvforklarende at vinterdekk må ha minst samme gode dreneringen (langsgående spor og god gummi) som sommerdekk, i tillegg godt våt grep (E, C eller bedre). Alle vinterdekk med nordisk gummiblanding (myk) fungerer godt på is. Flere lameller øker grepet under enkelte forhold. Det optimale vinterdekket ser ut som et sommerdekk med langsgående drenering og retningsbestemt rullemønster, men har masse lameller og myk gummiblanding. Den myke gummiblandingen har ingen sammenheng med slitestyrke, slik som enkelte i bransjen hevder. Slitestyrken på dekk avgjøres av bindingene i gummien, og ved å tilføre den myke gummien godt (kostbart) bindemiddel, oppnår man lang levetid (god slitestyrke). God slitestyrke på dekkene redusere både gummistøv og mikroplast i naturen og drikkevannet vårt.

PIGGDEKK UTGÅR GRADVIS AV TILBUDSSORTIMENTET. DET ER GODT BEGRUNNET HER

Piggdekk har som oftest manglende drenering mot vannplaning/vannbølge og er det mest ugunstige man kan sette på en elbil, men den største utfordringen er at elbilene er tunge og piggene rives ut av dekkene når man svinger, bremser eller spinner. Eneste måte å få piggene til å sitte bedre er å benytte hardere gummi. Vi ser at en rekke piggdekk som er på veiene i dag har samme hardhet i gummien som sommerdekk, og i tillegg manglende drenering. Når piggene da er slitt bakover og/eller revet ut har man i praksis ''sommergummi'' uten drenering, og vi ser mange unødvendige trafikkulykker som konsekvens. Mindre enn 3% av bilens tyngde ligger på piggene, så de fleste forstår at det er myk vintergummi som gir friksjonen, og at naturgummidekkene beholder gummiens egenskaper bedre enn plastgummidekkene (fullsyntetisk).

PIGGDEKK MED MYK GUMMI HOLDER DÅRLIG PÅ PIGGENE. HARDERE GUMMI GRIPER DÅRLIGERE PÅ VINTERUNDERLAG

Noen produsenter har forsøkt å lage myke piggdekk, med det resultat at piggene forsvinner fort. Piggdekk blir ødelagt ved bruk på asfalt, og stort sett alle som kjører piggdekk i Norge i dag, kjører i hovedsak på asfalt. Piggdekk vil alltid gi et dårligere feste på vinterunderlag i Norden enn de beste lamelldekkene som også drenerer godt mot vannplaning og vannbølge foran dekket (som krever mye rekkevidde). Det virker som de fleste ikke får med seg at under 3% av bilens tyngde ligger på piggene, på helt nye piggdekk. Resten av friksjonen utgjøres av gummiflatene. Denne artikkelen skrives for å få kundene våre til å tenke litt rasjonelt, tenke selv, og forstå at dekktestene i realiteten reklamekampanjer, hvor sikkerhet under normal kjøring på normale vinterveier har liten fokus. Dette er ikke bra for de som rammes av trafikkulykker. Håper dette avsnittet gir en bedre forståelse for utfasingen av piggdekk.

Nedenfor ser noen enkle sammenligninger for vintergrep hvor vi tester forgjengeren til FRIGUS EV ICE 3, det gamle Nereus 806 dekket mot Nokian Hakka 8 pigg og R2 SUV piggfritt. Dette er noe de fleste kan etterprøve.

   

ENKLE MÅLINGER HVOR MAN SAMMENLIGNER ULIKE DEKKTYPER OG EGENSKAPER GIR RIKTIG INFORMASJON

Det er lite komplisert å testkjøre dekk for å måle faktisk støynivå innvendig i bilen og sammenligne dekkstøy, og rullemotstanden kan vi lese på de fleste elbiler kjørt på normal asfalt. Testkjøring for vannplaning og øvrige vinterforhold er også enkelt. Vi sammenligner dekk mot hverandre på egenskaper som er viktig for normale kjøreforhold. Alle målinger vi gjør for å skrive artiklene her på nettsidene kan hvem som helst etterprøve uten avansert utstyr.

Det mest kompliserte er å måle egenskapene på is for å sammenligne dekkene. Rundetider på isbane blir ikke riktig når samme dekk oppnår store forskjeller runde etter runde, men bakketest, tug-a-war og tilsvarende enkle øvelser gir gode indikasjoner. Ut i fra dekkmønster, gummiens friksjon og antall lameller kan vi ofte forutsi hvor gode vinteregenskaper dekkene har på vinterunderlag, og etterprøvende kjøretester viser seg å stemme veldig bra. Ingen av kriteriene som legges til grunn i våre vurderinger bygger på ''sladding'' rundt på en isbane, fordi dette er egenskaper som har liten verdi for sikkerheten under normal kjøring på normale vinterveien.

VI KJØRER VINTERDEKKENE I HOVEDSAK PÅ ASFALT MED OG UTEN VANN OG SLAPS, MEN OGSÅ LITT PÅ IS OG HARDPAKKET SNØ

Logger man antall kilometer på snø og is i forhold til totalt utkjørt distanse for vinterdekkene, så ser man at det er vanskelig å kommer over 1% av total distanse. Likevel er det viktig at vinterdekkene er optimale for isete underlag. Med mange lameller og myk gummi oppnår man gode egenskaper for is, og med rullemønster som har store dreneringskanaler oppnår man godt våt grep, lav rullemotstand og god drenering. Mangler de gjennomgående dreneringskanalene vil vannplaning inntreffe på lavere hastigheter. Derfor er det kritisk viktig at vinterdekk ikke har mindre drenering enn sommerdekk. Se skisse lenger ned i denne artikkelen.

REKLAME-DEKKTESTENE ØKER RISIKOEN PÅ NORSKE VINTERVEIER

Man kan derfor undres litt over hvor galt det kan bli når NAF hvert år publiserer sin reklame-dekktest, som på ingen måte oppfyller normale testkrav i forhold til hvordan dekkene faktisk markedsføres. Ønsker man å øke sikkerheten for sine medlemmer så bør man sette seg inn i hvordan vinterdekkene faktisk fungerer på vei, med normal kjørestil og med normale biler, herunder elbil. Det forplikter å fremstille seg som ''dekk eksperter'' i media, og her forsømmer NAF seg på det groveste. De som har kjøpt vinterdekk etter anbefalinger fra NAF de siste 10 årene bør få mulighet til å heve kjøpet når testvinnere ikke er testvinnere, på samme måte som VAG eiere i USA har fått heve sine kjøp når bilene ikke holdt hva som ble lovet. I Norge og EU har vi et svakt lovverk som skjermer oss mot ''forbrukertester'' pakket inn som skjult reklame.

VINTERDEKK SOM BÅDE FUNGERER GODT PÅ VÅT, SLAPSETE VEI, OG SKIKKELIG VINTERUNDERLAG

Vi testkjører dekk hele året, samt at vi også har en del kunder som tester for oss og det fokuseres på egenskaper som er viktig på vei, og ikke isbane. Vi har det siste året jobbet med å finne det optimale vinterdekket som fortsatt er helt på topp når det gjelder is-egenskaper, men som øker sikkerheten betydelig på våt vei, slaps og snø. Det viser seg at vinterdekk som samme store dreneringskanaler som sommerdekk skiller seg kraftig fra de etablerte vinterdekkene i Norden, både på drenering, våt grep, rullemotstand i støy. Rundetider på isbane i en hemmelig avholdte dekktester er lite relevant i denne sammenhengen, og vi fokuserer på faktiske og målbare egenskaper. Nedenfor viser vi hva som menes med drenering mot vannplaning. 

KJØRER DU ELBIL PÅ ''TESTVINNERDEKK'' SOM MANGLER GJENNOMGÅENDE DRENERING?

Vi anbefaler å bytte til vinterdekk med best mulig drenering, som anbefales her på nettsiden, og så også har 5 års garanti på gummiblandingen mot herding (hard og glatt). Rekkevidden er som kjent dårligst med mye vann i veien, og altfor mange ulykker skjer på grunn av vannplaning / slapsplaning. FRIGUS EV ICE 3 og Roadmarch er nye vinterdekkmerker som erstatter Nereus og Firemax, etter hvert som disse selges ut. Mykere gummi og flere lameller øker grepet på is og snø, og ytterligere forbedret drenering mot vannplaning og slaps øker sikkerheten på våt vei i høy fart. Økt drenering av vann og slaps øker også rekkevidden betydelig i forhold til vinterdekkene med manglende drenering. 

FRIGUS EV ICE 3 leveres i alle dimensjonene for Tesla model S, X, 3 og Y. Dekkene bremser bedre å våt vei med grov asfalt enn sommerdekkene som de nye Tesla modellene leveres med, og dekkene tåler sommerbruk like godt som vinterbruk. Det er ca. 1,5 til 3 dB lavere støy innvendig i bilen, målt med støymåler i 80 km/t på grov og slitt asfalt, enn de mest støysvake sommerdekkene.

FRIGUS EV ICE SERIEN - VINTERDEKK UTVIKLET FOR PERFORMANCE ELBILER SOM GIR DE DYKTIGESTE BILFØRERNE ØKT KJØREGLEDE

FRIGUS EV ICE 3 er utviklet for elbiler med Performance drivverk. Dekket er bygget for å opprettholde mest mulig av kjøreegenskapene fra sommerdekkene på bar asfalt, men likevel har et godt isgrep som er mer enn godt nok. 4 gjennomgående dreneringskanaler skal redusere risiko for vannplaning og det retningsbestemte dekkmønsteret skal gi maks stabilitet i høy fart. Dekkmønsteret favoriserer ikke rundbanekjøring på isbane, men kjøring på kald barmark med og uten vann/slaps, og i høy fart. Myk nordisk gummiblanding gir godt grep på is, og dekket er mykere enn Nereus NS805 som bl.a. presterte veldig godt på is og snø i forhold til både Nokian Hakka R2 og Continental VK 6. De mer kjente konkurrentene er gode på isbanekjøring, men betydelig svakere enn FRIGUS EV ICE 3 på de forholdene som dekket er optimalisert for. 

FRIGUS EV ICE SERIEN ER GRØNT NATURGUMMIDEKK MED MYE BINDEMIDDEL SOM ØKER LEVETIDEN.

Vi har uviklet FRIGUS EV dekket også med fokus på miljøet. Målsetningen er at dekket, med minst dobbel levetid, skal avgi halvparten så mye dekkstøv pr. km som konkurrentene, og i tillegg skal dette være nedbrytbar naturgummi i stedet for ikke-nedbrytbar plastgummi som havner i drikkevannet og senere i havet. Dekket kommer også direkte fra fabrikk uten noen grossistledd, som både reduserer frakt og karbonavtrykk, men også store kostnader. Dekket er definitivt dyrere å produsere enn sine konkurrenter, og når reklame (herunder reklame-dekktester) og kostbar logistikk er kuttet bort, så blir FRIGUS EV likevel et rimelige vinn-vinn valg for de dyktigste bilførerne, sikkerheten på vinterveiene, og for miljøet vårt. FRIGUS EV ICE SERIEN leveres selvfølgelig med fornøyd-garanti og bytterett i tillegg til 5 års garanti på gummikvaliteten ( gummien blir ikke hard og glatt ).

Frigus EV Ice 3 er vårt beste vinterdekk til Tesla modellene

INGEN VANNPLANING MED MYE VANN I VEIEN

Når man reduserer den energikrevende vannbølgen foran dekket reduserer man risiko for vannplaning, og man kan ligge mer i venstrefilen på en konfortabel måte.

REALISTISK REKKEVIDDE ETTER EPA-NORMEN. SE LINK TIL HVA ELBILENES REKKEVIDDE OPPGIS TIL I USA

https://pushevs.com/electric-car-range-efficiency-epa/

 

TAKK FOR AT DU LESTE DENNE ARTIKKELEN!

Norsk (bokmål)
Zax Wheels, upgrade your EV

Kort om oss

Safe Bil AS ble etablert i 2012 i den hensikt å utvikle programvare og kunnskapsbase for bransjen. Selskapet har en solid eierstruktur med NOK 8,0 mill. i AS kapital i tillegg til ansvarlige lån og garantier. Bedriftens formål er å tilby de mest riktige løsningene for dekk og felger, samt til konkurransedyktige priser via konfiguratoren her på nettsiden. Konfiguratoren på nettsiden er en del av XCylon som er en fullverdig bransjeløsning til forhandlere, importører og produsenter. Teamet i Safe Bil er erfarne ingeniører, økonomer og IT-spesialister i en fin miks og vi alle deltar i utviklingen av XCylon, Zax Wheels og Frigus EV programmene. Vi samler opp kunnskap og fagdata hver dag, og dette legges fortløpende inn i databasene hvor vi bygger søkbarhet for kombinasjoner av bilmodeller, bilder, artikler, felger og dekk. For hver ny dag blir nettsiden litt bedre….og varene normalt litt billigere. Høsten 2022 forventes det kraftige prisøkninger og mangel på produkter. Vi anbefaler på kjøpe nye vinterhjul og dekk så tidlig som mulig.

Åpningstider 2023

Fredrikstad 

 
Åpningstider Butikk / Dekkverksted:
Mandag, onsdag og fredag: 08:00 - 16:00
Tirsdag og torsdag : 08:00 - 17:00 LANGÅPENT
Lørdag: STENGT
 
 
 
  • Adresse: Strykerveien 1, 1658 Torp(Fredrikstad)

Telefon Fredrikstad: 69 94 92 65
 
Oslo 
 
 
Åpningstider Butikk / Dekkverksted:
 
Mandag - torsdag: 09:00 - 17:00
Fredag 09:00 - 15:00
Lørdag: STENGT
 
Telefon butikk Oslo: 69 94 92 50
 
 
  • Adresse: Stålfjæra 25 Oslo, 0975 Oslo

 
 

Kristiansand / John Edvin Berg AS 

Åpningstider:

Torsdag: 16.00-19.00 

Lørdag: 09.00-13.00 

Verkstedets adresse: Gaupemyrheia 37, Port nr. 13 4760 Lillesand

Telefon: 91727406 

 

Kontakt oss


Butikk Fredrikstad / Dekkverksted


Butikk Oslo / Dekkverksted

All post til Safe Bil AS må sendes til Postboks 93, 1650 Sellebakk